W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie odbyła się uroczysta odprawa z okazji Święta Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Awanse w krasnostawskiej jednostce

Z okazji Święta Niepodległości osiemnastu funkcjonariuszy otrzymało awans na wyższe stopnie służbowe, dwóch w korpusie oficerów, trzech w korpusie chorążych, dwunastu w korpusie podoficerów i jeden w korpusie szeregowych.

Na zakończenie uroczystości dyrektor krasnostawskiego aresztu ppłk Piotr Burak pogratulował awansowanym, a także życzył dalszych awansów i sukcesów w życiu zawodowym i osobistym.

 

Tekst: st. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: sierż. Marcin Fenc

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej