Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Patryk Jaki oraz Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński byli honorowymi gośćmi uroczystego otwarcia nowej hali produkcyjnej w Zakładzie Karnym w Krzywańcu. W hali zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osadzonych

2 czerwca br., na terenie Zakładu Karnego w Krzywańcu otwarta została nowo powstała hala stolarsko-tapicerska, w której zatrudnienie znajdzie co najmniej 150 osadzonych. Jak powiedział Wiceminister Sprawiedliwości „…Szanowni Państwo jest co świętować, ponieważ Polskie Państwo, którego bardzo ważną częścią jest cały system penitencjarny zmaga się od jakiegoś czasu z bardzo poważnym problemem. Jednym z elementów tego problemu są koszty utrzymania więźniów, które w sposób permanentny rosną. Obecnie średni koszt utrzymania jednego więźnia to 3150 zł miesięcznie. Jest to bardzo często kwota większa, niż ta która przeznaczana jest na utrzymanie służby zdrowia. Jest taka potrzeba w społeczeństwie aby poczucie sprawiedliwości korespondowało z takim elementarnym poczuciem ekonomicznym. Z drugiej strony mamy również problem z powrotnością osadzonych do przestępstw, która dalej jest niestety bardzo wysoka. I taka jest diagnoza problemu. Dzisiaj natomiast przedstawiamy w mojej ocenie najskuteczniejsze rozwiązanie tego problemu, ponieważ w tej hali produkcyjnej docelowo ma pracować około 150 więźniów. Dzięki temu z jednej strony zmniejszamy koszty utrzymania więźniów przez przeciętnego obywatela, ponieważ ten więzień zacznie na siebie pracować, a dzięki nowemu systemowi który tworzymy, z pracy skazanych będą gromadzone również środki na budowę nowej infrastruktury. Poza tym wszelkie najnowsze badania naukowe dowodzą, że nie ma lepszej resocjalizacji niż resocjalizacja przez pracę. Dlatego ostatnio ogłosiliśmy rządowy program budowy hal produkcyjnych, który zakłada budowę 40 hal takich jaka powstała tu w Krzywańcu. Mam również nadzieje, że Krzywaniec stanie się przykładem dla całej Polski, jak można realizować ten dobry i potrzebny Polsce program. Dzisiaj zmniejszamy koszty utrzymania więźniów, a jednocześnie dajemy im szanse na skuteczną resocjalizację. To jest coś wyjątkowego, fantastycznego i wszystkim osobom, które przyłożyły do tego rękę bardzo serdecznie w imieniu Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro nisko dziękuję”. Na zatrudnienie w nowej hali liczyć może więcej niż 150 skazanych ponieważ 150. to liczba pełnych etatów, a więc faktycznie zatrudnionych może być o wiele więcej osób. Projekt został zrealizowany ze środków finansowych Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, Budżetu Służby oraz ze środków własnych kontrahenta planującego prowadzenie działalności na terenie hali stolarsko-tapicerskiej. Powierzchnia terenu zajętego przez zakład produkcyjny to około 1,5 hektara, natomiast powierzchnia użytkowa samej hali to prawie 7700 m2. Generalnym wykonawcą obiektu była Pomorska Instytucja Gospodarki Budżetowej „Pomerania”. Dyrektor Generalny Służby Więziennej podkreślił, że „…oddanie hali produkcyjnej przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu jest kolejnym bardzo ważnym etapem w realizacji programu zwiększenia zatrudnienia osób pozbawionych wolności opracowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Służbę Więzienną, zakładającego również istotny oraz niezbędny udział przedsiębiorców oraz partnerów samorządów terytorialnych. Podjęty przez Ministerstwo Sprawiedliwości oraz Centralny Zarząd Służby Więziennej długofalowy projekt utworzenia infrastruktury produkcyjnej na terenie jednostek penitencjarnych mającego na celu realizację tak ważnej społecznej misji jaką jest readaptacja osób pozbawionych wolności. W tym miejscu podkreślić należy, że szybkość budowy tego wspaniałego obiektu była imponująca. Pod koniec ubiegłego roku rozpoczęto budowę hali, a dzisiaj mamy przyjemność uczestniczyć w jej otwarciu. Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania obiektu w takim tempie należą się słowa uznania. Szanowni Goście Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy jest instrumentem dostarczających zachęt dla podmiotów, które zatrudniają skazanych lub zdecydują się w przyszłości na zaoferowanie im pracy…Szanowni Państwo, już kończąc jeszcze raz chce podkreślić, że projekt budowy hali produkcyjnej dla osób pozbawionych wolności przy Zakładzie Karnym w Krzywańcu, to efekt współpracy Służby Więziennej, firmy Woodcraft oraz gminy Nowogród Bobrzański i Powiatu Zielonogórskiego. Mam szczerą nadzieję, że ten projekt będzie wizytówką owocnej współpracy pomiędzy Służbą Więzienną i przedsiębiorcą oraz przykładem dla innych podmiotów,  że podjęcie decyzji o zatrudnieniu osób przebywających w jednostkach penitencjarnych niesie za sobą przede wszystkim korzyści zarówno dla nich ale także dla osób pozbawionych wolności i całego społeczeństwa ”.

Obecna pojemność Zakładu Karnego w Krzywańcu to 870. Otwarcie nowej hali daje możliwość przede wszystkim zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w warunkach zakładu karnego typu zamkniętego, a więc tej kategorii skazanych, wśród której ze względu na warunki odbywania kary i charakter popełnionego czynu pracuje stosunkowo najmniej osadzonych. Dzięki temu w Zakładzie Karnym w Krzywańcu zatrudnienie w różnych formach znajdzie ponad 50% więźniów. W pierwszej kolejności do pracy kierowani będą skazani posiadający zobowiązania alimentacyjne oraz inne zobowiązania finansowe. Ministerialny Program pracy więźniów składać się będzie z trzech filarów:

  1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów[ustawa],
  3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów [ustawa]. 

W pierwszym filarze zakładane jest zrealizowanie w latach 2016-2023 programu budowy 40 hal przemysłowych przy zakładach karnych, w których będą mogli pracować więźniowie.

Drugi filar polega na rozszerzeniu zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów. Obecnie więźniowie mogą wykonywać na rzecz samorządów jedynie prace porządkowe. Wprowadzenie nowej regulacji pozwoli samorządom na uzyskanie wsparcia więźniów przy wykonywaniu wszelkich zadań samorządu, o ile będą je wykonywały podmioty wskazane w odpowiednim przepisie. Ostatni filar dotyczy wprowadzenia większych ulg dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają więźniów.

 

Tekst: mł. chor. Piotr Hamera
Foto:  por. Piotr Krukowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej