W dniach 3-4 kwietnia 2019 r. w Lublinie odbyły się Ogólnokrajowe Targi i Konferencja Służby Więziennej Lublin 2019 pod nazwą #Wieziennictwo2019.

Broń, wyposażenie ochrony osobistej, systemy wizyjne i monitoringu, rozwiązania i zabezpieczenia informatyczne, prezentacje praktyczne najnowszych technologii, jak również pokaz wyszkolenia funkcjonariuszy służb mundurowych w sytuacji zagrożenia, to tylko niektóre z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Dodatkowo w centralnym miejscu hali wystawienniczej znalazło się stoisko promocyjne Służby Więziennej, z "prawdziwą" celą mieszkalną. Zaprezentowano zabezpieczenia techniczne i ochronne stosowane w zakładach karnych. Było można zapoznać się z założeniami programu "Praca dla więźniów" oraz funkcjonowaniem Systemu Dozoru Elektronicznego. Promowano możliwość wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

 

Targi i konferencja były doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń podczas paneli tematycznych, w których prelegentami byli zarówno praktycy reprezentujący Służbę Więzienną, jak również przedstawiciele wystawców. Zmiany zachodzące w formacji, związane przede wszystkim z przyjętą przez rząd ustawą modernizacyjną Służby Więziennej, stały się podstawą do zorganizowania wydarzenia, zaprezentowano treści związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, w kontekście rozwiązań mogących mieć zastosowanie nie tylko w więziennictwie, ale również w innych służbach mundurowych.

 

Ośrodek Szkolenia Kadr Służby Więziennej w Suchej reprezentowali: ppłk Sławomir Paszkowski; komendant OSSW w Suchej, mjr Beata Demut; zastępca komendanta oraz podlegli funkcjonariusze.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej