W dniu 25 stycznia 2023 r. grupa harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” z Suśca odwiedziła Areszt Śledczy w Krasnymstawie. Funkcjonariusze realizując ustawowe zadania Służby Więziennej w zakresie edukacji prawnej młodzieży związanej z prewencją przestępstw przedstawili harcerzom codzienne funkcjonowanie jednostki penitencjarnej oraz negatywne konsekwencje złego postępowania.

Specyfika Służby Więziennej

Podczas wizyty w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej harcerze zostali zapoznani z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną. Młodzież poinformowana została o prowadzonych w jednostce oddziaływaniach penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przygotowujących ich do powrotu do życia po odbyciu kary, o tym jak ważna jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W trakcie spotkania harcerze uzyskali również informacje dotyczące zasad naboru do służby oraz możliwości podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Funkcjonariusze działu ochrony i penitencjarnego, dzieląc się swoimi doświadczeniami, przedstawili młodzieży jak w praktyce wygląda codzienna służba funkcjonariusza Służby Więziennej.

 

Pilotażowy Program Ministerstwa Sprawiedliwości

W ramach realizacji Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości w trakcie spotkania z harcerzami funkcjonariusze skupili się na edukacji prawnej młodych ludzi, kształtowaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych oraz przybliżaniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Przedstawiono zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych. Omówiono także wyzwania współczesnego patriotyzmu.

 

Tekst: st. chor. Magdalena Łukowiec

Zdjęcia: chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej