Funkcjonariusze Służby Więziennej odwiedzili kolejne miejsce. Tym razem wybrali się do Hospicjum Palium w Poznaniu. Celem wizyty były rozmowy oraz przekazanie pięknych poduszek wykonanych przez skazanych w ramach programu resocjalizacyjnego „Wsparcie zza krat”.

Wypełnione chęcią niesienia pomocy

Osadzeni w ramach oddziaływań resocjalizacyjnych przygotowali piękne poduszki dla pacjentów Hospicjum Palium znajdującym się w Poznaniu. Poduszki wypełnione są chęcią niesienia pomocy. Stworzone przez osoby pozbawione wolności, by sprawić radość potrzebującym.

Osadzeni chętnie uczestniczą w działaniach mających na celu pracę na rzecz najmłodszych oraz potrzebujących. Jak sami mówią, jest to dla nich ważne. Czują się potrzebni, a praca na rzecz najmłodszych i potrzebującym daje im poczucie, że robią coś wartościowego, ważnego i przydatnego. Cieszy mnie fakt, że mogę przyczynić się do niesienia pomocy – mówi jeden z osadzonych

Funkcjonariusze Służby Więziennej przekazali kilkadziesiąt poduszek do Hospicjum Palium w Poznaniu.

Oddziaływania penitencjarne

Funkcjonariusze Służby Więziennej prowadząc oddziaływania penitencjarne wobec osadzonych, codziennie starają się wpływać na zmianę ich zachowań i kształtować postawy zgodne z normami społecznymi.

W tym celu kadra penitencjarna prowadzi różne oddziaływania resocjalizacyjne i readaptacyjne a jednym z nich jest program „Wsparcie zza krat”

Hospicjum Palium

„Hospicjum jest przede wszystkim Domem, w którym czeka się na tych, którzy potrzebują opieki oraz na tych, którzy chcą ją sprawować w bardzo różnoraki sposób – nie tylko pod postacią profesjonalnej opieki. W nim każdy chce czuć się potrzebny, zarówno ci, którzy ofiarowują swoją wiedzę i doświadczenie, swój czas i serce, jak i ci, którzy niosą trudny do udźwignięcia ciężar swojej choroby, zbliżania się kresu życia.”

Opieka paliatywna ma na celu aktywne, oparte na współczuciu dla chorego i zrozumieniu jego potrzeb roztoczenie płaszcza (z łac. palium) wszechstronnych działań, ochraniających ciepiącego chorego i jego rodzinę, zapewniających poprawę życia i godne umieranie. Towarzystwo Opieki Paliatywnej respektuje prawo do życia w obliczu zbliżającej się śmierci, jest przeciwne eutanazji, nie popiera jednak działań zmierzających do przedłużania gasnącego życia za wszelką cenę.

#ResortSprawiedliwościPomaga

To kolejna inicjatywa w ramach akcji niesienia pomocy zainicjowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości w jakiej uczestniczy Służba Więzienna.

W planach jest przekazanie kolejnych poduszek potrzebującym.

 

Tekst/foto: Rzecznik Prasowy Małgorzata Sobków

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej