Program profilaktyczny dla osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności w sieradzkim zakładzie karnym.

Zakład Karny w Sieradzu prowadzi różnorodne zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień. Dzięki porozumieniu zawartym z opolską  fundacją ''Brama'', w dniu 26 października br., na terenie świetlicy centralnej zakładu, a następnie Oddziału Zewnętrznego ZK Sieradz, osadzeni mieli możliwość uczestnictwa w programie profilaktycznym pn.: ''Skazany na wolność''. Elementami programu był koncert rapowy artysty o pseudonimie Augustyn przeplatany zwierzeniami osób, które przebyły ciężką ale udaną drogę walki z nałogiem. Jedną z nich jest były osadzony, który uporał się z uzależnieniami i dziś, jako wolny człowiek, sam pomaga innym osobom, zmagającym się z podobnym problemem.

Program ''Skazany na wolność'' jest współfinansowany z Funduszu Pomocy Poszkodowanym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Jest to państwowy fundusz celowy ukierunkowany na pomoc osobom pokrzywdzonym oraz świadkom przestępstw, a także na przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną dla osadzonych. Dysponentem środków przeznaczanych na FPPoPP – FS jest Minister Sprawiedliwości.

Tekst i zdjęcia kpt. Michał Bogus.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej