W przypadające dzisiaj obchody Światowego Dnia Ziemi rokrocznie włącza się zarówno więzienna kadra, jak i osadzeni z jednostek penitencjarnych w całej Polsce. Uczestniczą w zajęciach i programach z zakresu edukacji ekologicznej oraz w różnorodnych akcjach, takich jak porządkowanie parków, ulic, terenów leśnych, przydrożnych czy sadzenie drzew.

Głównym celem Dnia Ziemi jest zwiększenie świadomości społecznej na temat zagrożeń, które stoją przed naszą planetą i promowanie działań na rzecz ochrony środowiska. W tym roku przyświeca mu hasło „Planeta kontra tworzywa sztuczne”. I jak co roku osadzeni pod nadzorem funkcjonariuszy Służby Więziennej uprzątali śmieci z miejsc, w których być ich nie powinno. A działania na rzecz Matki Ziemi przyczyniły się nie tylko do podniesienia świadomości ekologicznej skazanych i odpowiedzialności za stan środowiska lokalnego, ale też rozwinęły w nich umiejętność aktywnego spędzania czasu wolnego oraz promowały zdrowy, aktywny styl życia.

Funkcjonariusze Służby Więziennej sami też angażują się w prospołeczne inicjatywy, a doświadczenia nabyte podczas proekologicznych czy charytatywnych akcji projektują podczas pracy ze skazanymi. Organizują zajęcia i tworzą programy resocjalizacyjne, uświadamiające, jak działania każdego z nas mogą się przyczynić do dbania o naszą planetę. Niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy, bo przecież nawet w warunkach izolacji penitencjarnej można zadbać np. o segregację śmieci czy porządkowanie terenów zielonych poza jednostką, podczas zajęć z wychowawcą.

 

zdjęcia Kamil Glanowski, Grzegorz Lewandowski, Arkadiusz Bargieł, Bartosz Czaplewski, Paweł Szajner

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej