19 kwietnia przypada 81. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim. Niektóre jednostki penitencjarne już od kilku lat włączają się do akcji społeczno-edukacyjnej Żonkile, organizowanej od 2012 r. przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Jest ona wyrazem pamięci o tych, którzy w beznadziejnej sytuacji walczyli o człowieczeństwo.

Żółty żonkil jest symbolem zbiorowej pamięci o uczestnikach powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej. Akcji od początku towarzyszy hasło „Łączy nas pamięć”, które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.

 

Ostatni przywódca Żydowskiej Organizacji Bojowej, Marek Edelman, który przeżył likwidację getta, przez lata pielęgnował pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. Do końca życia w rocznicę powstania przychodził pod Pomnik Bohaterów Getta, by oddać hołd poległym towarzyszom. Wraz z nim przychodziło coraz więcej ludzi z żółtymi kwiatami.

 

Osadzeni uczestniczący w akcji społeczno-edukacyjnej Żonkil, nie tylko wycinają
i składają papierowe kwiaty, którymi potem zostają obdarowani Ci, dla których pamięć
o przeszłości stanowi wartość, ale też uczestniczą w prelekcjach, pogadankach, czy warsztatach patriotycznych. Wszystko to stanowi też część procesu readaptacji społecznej,  kształtuje świadomość historyczną osób przebywających w izolacji więziennej.

 

zdjęcia Ewa Smolińska, Rafał Maj, Katarzyna Chruściel, Aleksandra Mazur-Kaczmarek

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej