W związku z ciągłym podnoszeniem zdolności operacyjnych i współdziałania ze sobą poszczególnych oddziałów Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, w dniach 18 i 25 lipca przeprowadzone zostały na terenie ZK w Nowym Sączu, sali gimnastycznej PWSZ w Nowym Sączu i strzelnicy w Tyliczu, ćwiczenia funkcjonariuszy.

          Wzięły w nich udział oddziały GISW z okręgu krakowskiego, rzeszowskiego i katowickiego. Ćwiczono elementy taktyki interwencyjnej, przeprowadzone między innymi w celi mieszkalnej i na polu spacerowym. Podejmowane działania były reakcją funkcjonariuszy na symulowane nieposłuszeństwo osadzonych, stanowiące zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa jednostki. Miały one na celu doskonalenie umiejętności samoobrony i reakcji w sytuacji zbiorowego nieposłuszeństwa. Treningowi poddano techniki konwojowania z różnymi wariantami potencjalnych zagrożeń, mogących wystąpić w jego trakcie. Zrealizowano także ćwiczenia sprawnościowe, które odbyły się w obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu, a ponadto funkcjonariusze wzięli udział w treningu strzeleckim, na dostępnych w wyposażeniu SW jednostkach broni. Ważnym celem były wspólne, zintegrowane działania na wypadek konieczności współdziałania oddziałów w sytuacji kryzysowej. Jednym słowem koledzy z grup interwencyjnych, po raz kolejny udowodnili swój profesjonalizm i doskonałe wyszkolenie.

Tekst: mjr Dariusz Janik

Zdjęcia: mjr Dariusz Janik

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej