Funkcjonariusze mysłowickiego aresztu zrealizowali kolejny program resocjalizacyjny o charakterze profilaktyki agresji i przemocy.

Agresja – problem społeczny

Pojęcie agresji już w samym intuicyjnym odczuciu – wydaje się być przydatne metodologicznie w wyjaśnieniu i rozumieniu istoty i mechanizmów związanych z zachowaniami przestępczymi. Będąca przedmiotem programu – agresja kryminalna – t.j. - zabroniona prawem -  nie jest jednak pojęciem i zjawiskiem jedynie psychologicznym. Jako mająca szerokie negatywne i często dotkliwe skutki – musi być rozumiana przede wszystkim jako zjawisko społeczne. Pomimo, iż dotyczy jednostki – wpływa negatywnie na otoczenie pogarszając jakość życia wielu osób – nie tylko jednostki zaburzonej i agresywnej.

Wyjść na prostą

Grupa osadzonych uczestniczyła w prelekcjach przygotowanych przez  wychowawcę i psychologa działu penitencjarnego.  Tematem spotkań było skuteczne kontrolowanie przejawów swojej agresywności, nauka adaptacyjnych form współżycia społecznego, poszerzanie indywidulanego wglądu w zakresie poszukiwania własnych źródeł deficytów w obszarach kontrolowania zachowań agresywnych i przemocowych.

Tekst i zdjęcia: Izabela Chechelska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej