Już po raz drugi muzycy tworzący grupę GalHan zagrali w mysłowickiej jednostce penitencjarnej.

Artyści sami określają swój styl jako połączenie kilku stylów muzycznych, tworzących niepowtarzalne, charakterystyczne brzmienie. Elementy rocka, bluesa i grunge’u dostarczają odbiorcom wyjątkowych wrażeń muzycznych, a głębokie, egzystencjonalne teksty skłaniają do refleksji nad własnym życiem.

Jednym z ustawowych zadań Służby Więziennej jest podejmowanie oddziaływań resocjalizacyjnych względem osób pozbawionych wolności. Wydarzenia o charakterze kulturalno – oświatowym zajmują w tej przestrzeni ważne miejsce. Poprzez tworzenie dla osadzonych aktywności alternatywnych dla dysfunkcjonalnych zachowań – możliwe jest stworzenie przestrzeni dla dokonywania zmian w sposobie  myślenia i postrzegania siebie i innych. Kontakt z kulturą i sztuką wpływa ponadto na uwrażliwienie i skłania do autorefleksji.

W koncercie brała udział kilkudziesięciu osobowa grupa osadzonych.

 

Tekst: Izabela Chechelska

Zdjęcia: Marcin Włodarczyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej