15.09.2023r. odbyło się uroczyste nadanie sztandaru Aresztowi Śledczemu w Gliwicach z udziałem wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia, a także Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. insp. Jacka Kitlińskiego.

Solidarność

Uroczystość poprzedziła Msza Święta w intencji funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Gliwicach, która odbyła się w Katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. Przewodniczył jej Jego Ekscelencja ks. biskup gliwicki Sławomir Oder. Mszę koncelebrowali kapłani kapelani SW.

Uroczystość nadania sztandaru swoją obecnością zaszczyciło kierownictwo służb mundurowych, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, dyrektorzy aresztów śledczych i zakładów karnych, przedstawiciele miasta i powiatu gliwickiego, świata szkolnictwa i nauki, kultury, korpusu konsularnego, resortowych związków zawodowych, służby zdrowia, duchowieństwa, stowarzyszeń i instytucji.

Zaproszonych gości powitał Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Michał Mudy:

To wielki zaszczyt, że na tak ważne dla Aresztu Śledczego w Gliwicach wydarzenie, jakim jest nadanie sztandaru, przybyło tak wielu szacownych i znamienitych gości. Państwa obecność stanowi dla mnie i kadry gliwickiej jednostki penitencjarnej ogromne wyróżnienie i w sposób wyjątkowy uświetnia dzisiejszą uroczystość. - podkreślał ppłk Mudy.

W uroczystości nie mogło zabraknąć również funkcjonariuszy gliwickiego aresztu, którzy dołączyli wraz ze swoimi bliskimi i rodzinami.

Szczególnie ważne jest dla mnie, przywitać w tym miejscu, kadrę Aresztu Śledczego w Gliwicach, funkcjonariuszy i pracowników, którzy na co dzień stoją na straży bezpieczeństwa i praworządności, wspólnie pełniąc trudną służbę. Witam wraz z Wami, moi drodzy współpracownicy, Waszych bliskich, którzy wspierają nas co dzień i są z nami także dzisiaj, wspólnie uczestnicząc w tym uroczystym wydarzeniu. Bez Was nasza służba i praca, nie mogłaby być realizowana z takim oddaniem i na najwyższym poziomie. - zwrócił się do załogi dyrektor gliwickiego aresztu.

Wartości

Podczas głównej części uroczystości Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś przekazał sztandar na ręce dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach. W czasie wydarzenia w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz gwóźdź pamiątkowy, a następnie dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

W swoim przemówieniu Wiceminister Sprawiedliwości Michał Woś podkreślał, jaką wartość ma dla jednostki nadanie sztandaru:

Nadanie sztandaru to wielki dzień, historyczna uroczystość dla każdej jednostki penitencjarnej i dla każdej społeczności. Serdecznie gratuluję tego, że od dzisiaj Państwa jednostka ma swój sztandar. Ten, który historycznie jednoczy. Jest symbolem, chorągwią, wokół której będziecie się gromadzić. Sztandar jest nośnikiem wartości. Są na nim słowa "BÓG, HONOR, OJCZYZNA" oraz „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”. Życzę, abyście pamiętali o tych wielkich wartościach, żyli nimi na co dzień i w ten sposób realizowali swoją służbę na rzecz społeczeństwa. Dziękuję i gratuluję również dobrych wyników Państwa pracy, a w sposób szczególny realizacji programu "Praca dla Więźniów". - zwrócił się do obecnych na uroczystości funkcjonariuszy i pracowników gliwickiego aresztu Wiceminister Sprawiedliwości.

Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński pogratulował nadania sztandaru gliwickiej jednostce:

Sztandar to symbol naszego zobowiązania, przynależności do formacji i wierności jej ideałom. Wszyscy doskonale wiemy, że nasza służba nie jest łatwa. Wymaga odwagi, ale również empatii i zrozumienia. To Wasza służba pozwala na rehabilitację i resocjalizację osadzonych, co ma ogromne znaczenie dla całego społeczeństwa. Chciałbym podziękować każdemu z Was za wysiłek i poświęcenie z jakimi podchodzicie do swoich obowiązków. To Wy tworzycie serce i duszę tej jednostki. Wasza determinacja i profesjonalizm są nieocenione. - mówił podczas uroczystości gen. insp. Kitliński.

Fundatorem sztandaru jest PPO Przedsiębiorstwo Państwowe w Strzelcach Opolskich.

Tradycja

Nadanie sztandaru jest wyrazem podziękowania dla funkcjonariuszy i pracowników Aresztu Śledczego w Gliwicach za pracę na rzecz bezpieczeństwa państwa, ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw oraz działalności resocjalizacyjnej wobec osób pozbawionych wolności.

Elementy znajdujące się na sztandarze zostały dobrane zgodnie z tradycją Służby Więziennej. Jedną z głównych cech sztandaru jest wizerunek orła białego na czerwonym tle symbolizujący narodową dumę i patriotyzm. Dopełnienie stanowią słowa „BÓG HONOR OJCZYZNA” będące narodową dewizą. Na głównym płacie widnieje również napis „SŁUŻBA WIĘZIENNA W SŁUŻBIE RZECZYPOSPOLITEJ”.

Na stronie odwrotnej znajduje się umieszczona centralnie haftowana oznaka Służby Więziennej – skrzyżowany miecz z pochodnią w obramowaniu liści dębowych wraz z nazwą jednostki penitencjarnej. Miecz symbolizuje władzę i obronę, zaś pochodnia światło i wiedzę. Wieniec dębowy natomiast to symbol siły, wytrwałości i męstwa. Całość sztandaru jest obszyta frędzlami srebrnymi, które symbolizują honor i godność.

Sztandar jako symbol zaszczytnej służby dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej będzie obecny podczas uroczystych obchodów świąt narodowych oraz uroczystości wręczania funkcjonariuszom odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe. Będzie także przypominał funkcjonariuszom i pracownikom o najwyższych wartościach – honorze, męstwie i wierności tradycji.

 

Tekst: Natalia Szarapow/SW

Zdjęcia: mjr Roman Malchrzyk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej