Na podstawie art. 13 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848 z późn. zm. ), art. 247 § 1 Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 poz. 53) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm. ) mając na uwadze konieczność podjęcia działań przeciwepidemicznych i zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na terenie województwa śląskiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego zarządza się, co następuje:

Począwszy od dnia 19 lipca 2021 r. od godziny 6.00, na terenie Aresztu Śledczego
w Gliwicach:

- wstrzymuje się zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostek penitencjarnych
z wyłączeniem wykonywania niezbędnych prac na rzecz Aresztu Śledczego w Gliwicach;

- widzenia będą odbywać się w pełnym reżimie sanitarnym z zakazem kontaktu fizycznego z osobą odwiedzającą;

- ogranicza się liczbę uczestników przy odprawianiu liturgii i nabożeństw – maks. 75 procent obłożenia, z zachowaniem 2 m dystansu społecznego;

 

Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych powyżej, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej