Z dniem 13 listopada 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr. Piotra Kubasa.

Mjr Piotr Kubas służbę rozpoczął z dniem 1 maja 1994 r. na stanowisku młodszego wychowawcy działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Zabrzu. Od 1 września 2011 r. pełnił funkcję kierownika działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Zabrzu. Od 1 marca 2018 r. pełnił służbę jako zastępca Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach. W 2021 roku został odznaczony złotą odznaką Za zasługi w pracy penitencjarnej.

Z dniem 13 listopada 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. insp. Jacek Kitliński powołał mjr. Piotra Kubasa na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach. Akt powołania wręczył ppłk Michał Mudy Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach.

 

Kolejno, z dniem 14 listopada Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach powołał na stanowisko zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach mjr. Henryka Jaschika. Wręczenia aktu powołania na nowe stanowisko dokonał ppłk Michał Mudy – Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach w obecności mjr. Piotra Kubasa  - Dyrektora Aresztu Śledczego w Gliwicach.

Mjr Henryk Jaschik służbę rozpoczął 1 kwietnia 1993 r. 15 października 2009 r. został mianowany na stanowisko kierownika działu ewidencji Aresztu Śledczego w Gliwicach. W 2023 r. został odznaczony złotą odznaką "Za zasługi dla więziennictwa".

 

Tekst, zdjęcia: AŚ Gliwice/SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej