W związku z Międzynarodowym Dniem Mediacji przypadającym na dzień 19 października 2023r. oraz obchodzonym w dniach 16-20 października 2023 r. Tygodniem Mediacji w Areszcie Śledczym w Gliwicach odbyły się dwa spotkania z mediatorami.

Mediatorzy zapoznali osadzonych z procedurą mediacji oraz przekazali informacje dotyczące właściwej komunikacji. Osadzeni aktywnie uczestniczyli w spotkaniach zadając interesujące ich pytania w sprawach mediacyjnych. Podczas audycji radiowęzłowych zostały przedstawione osadzonym pogadanki na temat mediacji i alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Został też ogłoszony konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji. W Areszcie Śledczym w Gliwicach rozpoczął się też cykl programu dla osadzonych „Mediacje po wyroku”.

 

Tekst: mjr Daria Goss-Kwiecień

Zdjęcia: AŚ Gliwice/SW

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej