Delegacja funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Gliwicach wzięła udział w uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę masowej zbrodni dokonanej we wrześniu 1946 r. przez NKWD i UB na żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych.

Na Polanie Śmierci w Dąbrówce zamordowanych zostało około 200 osób, w większości partyzantów działających w Polsce po 1945 r., obrońców Ojczyzny z lat 1939 - 1946 oraz żołnierzy powracających z zachodu do kraju po zakończeniu wojny (od Andersa, Maczka, z Wehrmachtu i in.).

Uroczystości rozpoczęły się od Mszy Polowej odprawionej z ceremoniałem wojskowym. Następnie miejsce miał uroczysty apel poległych. Uczestnicy złożyli również kwiaty pod znajdującym się tam Krzyżem Partyzanckim.

Na zaproszenie Wójta Gminy Wielowieś oraz Stowarzyszenia Pamięci Armii Krajowej w obchodach udział wziął Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Dariusz Wajszczyk.

Tekst/zdjęcia: st.szer. N.Szarapow
 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej