Funkcjonariusze i pracownicy gliwickiego aresztu włączyli się do akcji pomocy na rzecz Ukrainy. Zebrali żywność, artykuły higieniczne i środki opatrunkowe, które przekazane zostały do oddziału PCK w Katowicach. Stamtąd trafią do osób w kryzysie uchodźczym.

W obliczu trwającej wojny, wielu mieszkańców Ukrainy znalazło się w trudnej sytuacji. Zmuszeni do ucieczki z kraju, znajdują schronienie m.in. w Polsce. Z pomocą wschodnim sąsiadom ruszyło wiele osób, które oprócz pomocy rzeczowej spontanicznie przyjmują rodziny pod swój dach.

Gliwiccy więziennicy również nie pozostają obojętni. Na terenie Aresztu Śledczego w Gliwicach przeprowadzono zbiórkę na rzecz osób uchodźczych z Ukrainy. Zebrane zostały środki opatrunkowe, żywność, artykuły higieniczne. Zostały one przekazane do Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Katowicach. W najbliższym czasie trafią do potrzebujących.

Organizatorami akcji „Pomoc dla Ukrainy” był Areszt Śledczy w Gliwicach, NSZZ i PW w Katowicach oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym NSZZ i PW w Katowicach. Zbiórkę zorganizowano w ramach inicjatywy #resortsprawiedliwościpomaga.

 

Tekst/zdjęcia: AŚ Gliwice

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej