25 maja 2022 roku w siedzibie Nadleśnictwa Rudziniec podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Aresztem Śledczym w Gliwicach i Nadleśnictwem Rudziniec.

W ramach porozumienia podmioty będą prowadzić wspólną działalność edukacyjno-informacyjną. Zaplanowano również działania w zakresie readaptacji społecznej skazanych. Osadzeni będą też uwrażliwiani w zakresie świadomości ekologicznej. Podjęta współpraca  ma również na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób pozbawionych wolności.

Ze strony Nadleśnictwa Rudziniec porozumienie podpisał Nadleśniczy Wiesław Kucharski, a ze strony Aresztu Śledczego w Gliwicach Dyrektor mjr Michał Mudy.

 

Tekst/zdjęcia: AŚ Gliwice/N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej