Strażnicy, psychologowie, pielęgniarki, informatycy, księgowe, zbrojmistrz i wiele innych. Za murem na Siemińskiego w Gliwicach, służbę na 30 różnych stanowiskach pełni ponad stu funkcjonariuszy Służby Więziennej. O tych i innych szczegółach funkcjonowania gliwickiego aresztu, dowiedzieli się podczas wizyty w jednostce uczniowie Liceum Ogólnokształcącego Animator w Gliwicach.

Jak wygląda więzienie od środka?

Uczniowie klas o profilu wojskowym mieli okazję zapoznać się ze specyfiką funkcjonowania Aresztu Śledczego w Gliwicach. Dowiedzieli się, jaki jest porządek dnia w zakładzie karnym oraz jakie prawa i obowiązki mają osoby pozbawione wolności. Funkcjonariusze opowiedzieli również o programach resocjalizacyjnych prowadzonych przez wychowawców i psychologów. Zbrojmistrz pokazał uczniom środki ochrony i uzbrojenie wykorzystywane przez funkcjonariuszy SW.  Młodzież dowiedziała się również więcej o samej Służbie Więziennej oraz o zadaniach, które formacja realizuje w systemie bezpieczeństwa państwa.

Kto może zostać funkcjonariuszem SW?

Służba Więzienna realizuje, na zasadach określonych w Kodeksie Karnym Wykonawczym, zadania w zakresie wykonywania kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania. W jednostkach penitencjarnych służbę pełnią funkcjonariusze działów ochrony, penitencjarnego, terapeutycznego, kwatermistrze, informatycy, lekarze i pielęgniarki, a także pracownicy administracyjno - biurowi. Funkcjonariuszem lub pracownikiem Służby Więziennej może być osoba, która m.in. ukończyła 18 lat i ma pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne oraz posiada odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne.

Aktualne ogłoszenia o prowadzonych naborach oraz inne informacje dla kandydatów znajdują się na stronie internetowej SW -  https://sw.gov.pl/rekrutacja

Tekst/zdjęcia: N.Szarapow

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej