W Areszcie Śledczy w Gliwicach z okazji Święta Służby Więziennej odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń i awansów na wyższe stopnie służbowe.

Za codzienną służbę

Święto Służby Więziennej to okazja do wręczenia awansów i odznaczeń funkcjonariuszom, którzy wyróżniają się szczególną postawą i rzetelnością w realizowaniu swoich obowiązków.

W tym roku awanse na wyższe stopnie służbowe w Areszcie Śledczym w Gliwicach otrzymało 12 funkcjonariuszy Służby Więziennej w korpusie podoficerów, 2 oficerów i 2 chorążych. Minister Sprawiedliwości przyznał również trzem funkcjonariuszom brązowe odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”.

Podczas uroczystej odprawy Dyrektor Aresztu Śledczego w Gliwicach ppłk Michał Mudy wręczył odznaki i awanse na wyższe stopnie służbowe. „Awanse i odznaczenia to efekt, ale i nagroda za Waszą dotychczasową pracę. Niechaj dzisiejsze wyróżnienia będą źródłem satysfakcji i motywacją do dalszej służby. Służby na rzecz społeczeństwa i w oparciu o wartości, którymi kieruje się funkcjonariusz. ”– podsumował. 

Święto Służby Więziennej

Święto Służby Więziennej jest związane z nowelizacją Ustawy o Służbie Więziennej, na mocy której dzień 29 czerwca ustanowiony został oficjalnie Świętem Służby Więziennej. W tym dniu wspomina się również Świętego Pawła Apostoła, który od 2018r. jest patronem Służby Więziennej.

 

Tekst/zdjęcia: AŚ Gliwice/Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej