27 lutego Areszt Śledczy w Katowicach odwiedził ponownie Pan Mariusz Oleś, który powrócił z ogarniętej wojną Ukrainy.

Pan Mariusz (który oprócz złożonej działalności lokalnej, o której pisaliśmy już przy okazji spotkania z 23 listopada 2023 r.  https://www.sw.gov.pl/aktualnosc/areszt-sledczy-katowice-w-poszukiwaniu-autorytetow?fbclid=IwAR0cTusIa5zSRkwSKrZYvvhangWIKJhncrVbrl9PfX-X7Ou5lnh9fepcysY) organizuje misje ratunkowe na terenie Ukrainy i niejednokrotnie znajduje się w strefie ogarniętej bezpośrednimi działaniami wojennymi.

Tym razem, podczas spotkania z Kierownictwem katowickiego aresztu oraz spotkania z osadzonymi, Pan Mariusz przekazał rękodzieło wykonane przez dzieci, sieroty wojenne ze Lwowa, stanowiące podziękowanie za kartki z życzeniami i rękodzieło wykonane przez osadzone z Aresztu Śledczego w Katowicach. Opowiedział również o swojej aktualnej działalności zwłaszcza tej, która związana jest z niesieniem pomocy na Ukrainie. Przedstawił realia, z jakimi na co dzień muszą mierzyć się żołnierze i cywile w obliczu okropieństw wojny. Opowiedział też o wzorowych postawach, braterstwie oraz ogromie pomocy, jaką ludzie bezinteresownie chcą nieść swoim zagranicznym sąsiadom.

Pan Mariusz Oleś opuścił spotkanie wzbogacony o kolejne listy osadzonych dla dzieci oraz pakiet materiałów promocyjnych Aresztu Śledczego w Katowicach adresowanych zwłaszcza dla najmłodszych, w tym baloników, opasek odblaskowych i in.

Tekst i zdjęcia por. Daria Czajka

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej