W dniu 4 kwietnia 2024 roku Pani Dyrektor Aresztu Śledczego w Katowicach, ppłk Katarzyna Gorzkowska, podpisała umowę o zatrudnieniu skazanych na rzecz Katolickiej Fundacji Dzieciom w Parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Katowicach.

W tym dniu zawarte zostało również porozumienie w przedmiocie wspólnych działań mających na celu wzbudzanie w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa. 

Nadrzędnym celem kary pozbawienia wolności są przede wszystkim takie oddziaływania resocjalizacyjne, które spowodują u skazanych potrzebę przestrzegania porządku prawnego a tym samym rezygnację z powrotu na drogę przestępczą. Cel ten osiąga się w oddziaływaniu na skazanych, przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.

Współpraca z Fundacją realizowana będzie w oparciu o podnoszenie świadomości skazanych na tematy związane z empatią, szczerością, otwarciem na drugiego człowieka.

tekst i zdjęcia 

sierż. Agnieszka Przyszlakowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej