Na Wydziale Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 24 stycznia 2024 r. odbyły się dni otwarte dla młodzieży szkół średnich. Była to także sposobność do promocji naszej formacji wśród młodzieży.

O Służbie Więziennej

Adresatami zorganizowanych zajęć byli uczniowie szkół średnich w Jaworznie, w tym wielu uczniów klas mundurowych. Dla zgromadzonych funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach poprowadzili zajęcia informacyjne na temat Służby Więziennej, struktury organizacyjnej naszej formacji, realizowanych zadań i uprawnień, struktury jednostki podstawowej, warunków pełnienia służby oraz zasad rekrutacji. Uczniowie byli zainteresowani prezentowaną tematyką, o czym świadczyło ich zaangażowanie, zadawano pytania oraz pytano o szczegółowe warunki przyjęcia do służby.

Dni otwarte – niecodzienne spotkania

Dla uczniów dni otwarte są sposobnością do zapoznania się z ofertą edukacyjną przygotowaną przez uczelnię, jak również do poznania specyfiki formacji mundurowych współpracujących z uczelnią. Nadmienić należy, że Areszt Śledczy w Katowicach realizuje współpracę z Wydziałem Nauk Społecznych w Jaworznie Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa na podstawie podpisanego porozumienia. Uczniowie mogli 24 stycznia również poznać specyfikę pracy w ramach Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, a także poznać zadania i wyzwania stojące współcześnie przed psychologiem.

Tekst: por. Daria Czajka

Zdjęcia: WSB

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej