W ramach zajęć kulturalno-oświatowych na terenie Aresztu Śledczego w Katowicach gościmy osoby, które swoją twórczością mogą przyczynić się do kształtowania społecznie pożądanych norm i postaw u osadzonych, a także do rozwoju ich zainteresowań artystycznych. W niedzielę 26 listopada mieliśmy okazję gościć Panią Elżbietę Jankowską - absolwentkę katowickiej Akademii Sztuk Pięknych, uzdolnioną malarkę oraz grafika komputerowego - kobietę o szerokich horyzontach twórczych. 

Dzięki współpracy oraz zaangażowaniu Pani Elżbiety, osadzeni mieli sposobność zapoznania się z twórczością artystki w ramach przygotowanej w Areszcie Śledczym w Katowicach wystawy. Obrazy zostały wyeksponowane w holu jednego z pawilonów mieszkalnych. Artystka przedstawiła koncepcję wystawy, omówiła swój styl malarski, stosowane techniki oraz idee towarzyszące powstaniu każdego z obrazów. Niezwykle ciekawym elementem wystawy Pani Jankowskiej była przygotowana przez artystkę narracja na temat przesłania, jakie niesie każde z jej dzieł. 

To wydarzenie oraz analogiczne są okazją do zapoznania osadzonych ze sztuką, podczas gdy niejednokrotnie osoby odbywające karę pozbawienia wolności nie miały styczności ze sztuką na wolności; mają sposobność kontemplować dzieła artystyczne dopiero w więzieniu. Tego typu spotkania ze sztuką mają niewątpliwie walory estetyczne, to forma uwrażliwienia na twórczosć artystyczną, a także otwarcie na spotkanie z kulturą wysoką.

tekst: st. sierż. Bartłomiej Zygarlicki, por. Daria Czajka

zdjęcia: st. sierż. Bartłomiej Zygarlicki

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej