6 marca funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach poprowadzili zajęcia z cyklu programów: „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” dla uczniów Liceum TEB w Rybniku.

Bezpieczeństwo w świetle prawa

Nieodzownym elementem wizyty było oprowadzenie uczniów po Areszcie Śledczym w Katowicach, które rozpoczęło spotkanie uczniów ze Służbą Więzienną. Młodzież miała możliwość obejrzenia oddziałów mieszkalnych, placów spacerowych, kaplicy oraz świetlicy, w której na co dzień realizowane są zajęcia kulturalno-oświatowe. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zakresu użycia środków przymusu bezpośredniego, stosowanego sprzętu ochronnego oraz zostali zapoznani z działaniami podejmowanymi przez funkcjonariuszy pionu ochronnego. Kolejna część spotkania poświęcona była stricte zagadnieniom prawnym.


Promocja formacji

Realizacji programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz programu edukacji proobronnej „W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE” to nie tylko edukacja i profilaktyka. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Katowicach przedstawili specyfikę służby i zadań oraz wyzwań z jakimi na co dzień spotykają się za murami jednostki penitencjarnej. Uczniowie zadawali liczne pytania odnośnie kwestii związanych z samą formacją. Kadra aresztu opowiedziała uczniom również o warunkach przyjęcia do służby.

zdjęcia: por: Kamil Laskowski

tekst: por. Daria Czajka

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej