Pies w Służbie Więziennej to przede wszystkim partner funkcjonariusza, wierny przyjaciel swojego przewodnika.

1 lipca - Dzień Psa. Święto czworonogów obchodzone w Polsce od 2007 roku, którego celem jest zwrócenie uwagi na wagę ochrony i opieki nad psami oraz znaczenia psów w życiu ludzi.

Psy w służbie

Psy służbowe odgrywają istotną rolę w służbach mundurowych na całym świecie. Towarzyszą człowiekowi podczas wykonywania wielu zadań specjalnych, takich jak: szukanie zaginionych osób, wykrywanie narkotyków, czy ładunków wybuchowych. W Służbie Więziennej wykorzystywane są podczas realizacji obowiązków służbowych przez funkcjonariuszy, a opiekę nad nimi sprawują specjalnie przeszkoleni przewodnicy psów. Te wyjątkowe zwierzęta są nie tylko lojalnymi towarzyszami strażników więziennych, ale także niezastąpionymi współpracownikami funkcjonariuszy Służby Więziennej - w utrzymaniu porządku i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. Współpraca i zaufanie pomiędzy człowiekiem, a psem są kluczowe w skuteczności działania i osiąganiu sukcesów. Dlatego też, odpowiednie szkolenie zarówno dla psów, jak i ich przewodników, stanowi fundament tego specjalistycznego partnerstwa.

Pies służbowy specjalny w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Od 2018 roku w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej wiele istotnych zadań służbowych wykonuje Nuzi - pies służbowy specjalny, rasy owczarek belgijski. Dzięki wrodzonemu węchowi, znacznie bardziej czułemu niż w przypadku człowieka jest w stanie bardzo szybko i skutecznie namierzyć miejsca ukrycia narkotyków lub innych substancji niedozwolonych, między innymi zapobiegając przy tym wprowadzeniu tych substancji na teren więzienia. Często także prezentuje swoje umiejętności na spotkaniach w ramach promocji Służby Więziennej, przed gośćmi odwiedzającymi Areszt Śledczy w Krasnymstawie.

Psy służbowe specjalne pełnią niezastąpioną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w podstawowych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej. Ich umiejętności, inteligencja i oddanie stanowią cenne wsparcie dla funkcjonariuszy. Dzięki min zadania służbowe wykonywane są sprawniej i skuteczniej.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej