W dniu 12 maja 2023 r. obchodziliśmy kolejną rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Współtwórca niepodległej Polski zmarł 12 maja 1935 roku w Belwederze w Warszawie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniach od 13 do 18 maja. Ostatecznie spoczął w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów na Wawelu.

 

Krzewienie pożądanych postaw patriotycznych wśród osadzonych w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej.

W 88 rocznicę tych wydarzeń w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie została zorganizowana wystawa na temat życia i kariery Marszałka pt. „Józef Piłsudski - na kartach historii”. Skazani mieli okazję zapoznać się z życiorysem bohatera przygotowanym przez zespół pracowników radiowęzła oraz z wieloma ciekawostkami na jego temat przygotowanymi przez członków koła bibliotecznego. Wydarzenie uświetniły zdjęcia Marszałka oraz jego portrety wykonane przez osadzonych.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej