W dniach 22 oraz 29 listopada 2023 r. krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z II Liceum Ogólnokształcącego im. C.K.Norwida w Krasnymstawie.

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”

Uczniowie odwiedzili naszą jednostkę w ramach realizowanego przez Służbę Więzienną ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” skoncentrowanego na prewencji przestępstw wśród młodzieży. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazali informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej, jej zadaniami i miejscem w systemie bezpieczeństwa państwa. Uczestniczyli w prezentacji środków przymusu, broni palnej i środków ochrony osobistej. Poznali warunki odbywania kary w trakcie spaceru po terenie jednostki. Uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania jednostki oraz wykonania kary pozbawienia wolności.

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Zaprezentowali młodzieży jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

GALERIA

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska,mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej