Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu znany również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki.

Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu to międzynarodowe święto ustanowione przez Parlament Europejski w 2008 roku z okazji siedemdziesiątej rocznicy zawarcia Paktu Ribbentrop - Mołotow, przypadającej na dzień 23 sierpnia 2009 roku. W ten sposób postanowiono upamiętnić w godny sposób ofiary reżimów autorytarnych i   totalitarnych. Obchody tego dnia upamiętniają ofiary masowych eksterminacji i deportacji w czasach stalinizmu i nazizmu, a   jednocześnie mają na celu silniejsze zakorzenienie demokracji, wzmocnienie pokoju oraz stabilizacji kontynentu europejskiego. Święto znane jest również jako Międzynarodowy Dzień Czarnej Wstążki.

Edukacja patriotyczna i   historyczna

W ramach zajęć kulturalno oświatowych grupa skazanych z   Aresztu Śledczego w  Krasnymstawie w dniu 23 sierpnia br. odwiedziła miejsca pamięci ofiar zbrodni stalinizmu i   nazizmu na terenie miasta Krasnystaw, oddając tym samym hołd wszystkim pomordowanym. Skazani uporządkowali pomnik upamiętniający ofiary oraz zapalili znicze. Mieli okazję podjąć dyskusję na temat historii reżimów totalitarnych i autorytarnych. W Areszcie Śledczym w   Krasnymstawie, w   ramach prowadzonych oddziaływań resocjalizacyjnych, realizuje się szereg inicjatyw mających na celu kształtowanie u osadzonych postaw patriotycznych poprzez edukację historyczną i obywatelską oraz utrwalanie norm prawnych i społecznych.

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej