14 czerwca 2023 roku w kaplicy więziennej Aresztu Śledczego w Krasnymstawie odbyła się uroczystość przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez skazanych. Sakramentu bierzmowania osadzonym udzielił Ksiądz Biskup Mieczysław Cisło.

Słowo Księdza Biskupa do skazanych…

W homilii skierowanej do więźniów, Biskup mówił o odwadze w przeciwstawianiu się złu, o odnowie moralnej, nawoływał do szacunku dla drugiego człowieka, o odrzuceniu grzechu i życiu zgodnym z prawem i wartościami społecznymi, o odpowiedzialności za siebie oraz rodzinę i najbliższych, mówił o szukaniu nadziei, o zaufaniu, przywołał liczne przykłady z życia ludzi, którzy błądzili w grzechu, a następnie zmienili swoją postawę i w konsekwencji zostali świętymi, mówił, że na zmianę nigdy nie jest za późno, bez względu na czas i miejsce, w którym się obecnie znajdujemy. Podkreślał, że sakrament bierzmowania to sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, ale tą dojrzałość mamy obowiązek kształtować przez całe swoje życie.

Na zakończenie Ksiądz Biskup pozostawił więźniów z refleksją – jesteście na przystanku i oczekujecie na autobus, otrzymaliście liczne lekcje i nauki, i to od was zależy w jakim kierunku udacie się w dalszą podróż.

W podziękowaniu za udzielony Sakrament Bierzmowania, modlitwę oraz słowo pouczenia, osadzeni przekazali na ręce Księdza Biskupa rękodzieło wykonane w ramach koła plastycznego Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

 

Opracowanie: mjr Mariusz Lisowski

                        mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej