Działania skazanych na rzecz kultywowania miejsc pamięci poświęconych poległym żołnierzom i obrońcom Ojczyzny.

Rokrocznie dnia 15 sierpnia, w rocznicę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej, Polacy uroczyście obchodzą  Święto Wojska Polskiego. W ramach przygotowań do tych obchodów dnia 10 sierpnia 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie posprzątali mogiły żołnierskie na cmentarzu wojennym w Krasnymstawie. Skazani po raz kolejny chętnie zaangażowali się w porządkowanie całego terenu, na którym usytułowane są nagrobki. W ten sposób oddano hołd poległym bohaterom. Podjęte działania miały na celu kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich i prospołecznych u skazanych poprzez uczczenie miejsca pamięci poświęconego poległym obrońcom Polski.

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej