Działania skazanych na rzecz ochrony środowiska, edukacji przyrodniczej i promocji regionu

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w dniach 28-29 czerwca 2023 r. zamontowali nowe tablice informacyjne na ścieżce edukacyjnej Rezerwatu "Wodny Dół" położonego w miejscowości Niemienice. Tablice te zostały wykonane również przez skazanych odbywajacych karę w tutejszej jednostce penitencjarnej. Osadzeni chętnie zaangażowali się w działalność na rzecz ochrony środowiska i promocji tego chronionego obszaru poprzez działania edukacyjno- rekreacyjne. Nowe tablice informacyjne znacznie uatrakcyjnią korzystanie ze ścieżki dydaktycznej i ułatwią odwiedzającym poruszanie sie po niej oraz zapoznanie się ze specyfiką tego szczególnego krajobrazu.

 

Opracowanie: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej