Dbając o czystość środowiska w dniu 30 maja 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie wzięli udział w akcji sprzątania na terenie niepublicznej placówki opiekuńczo- wychowawczej Nasz Dom” im. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP w Tuligłowach. Skazani uporządkowali teren otaczający placówkę wycinając uszkodzone krzewy, kosząc trawę oraz wykonując niezbędne prace porządkowe. Akcja została przeprowadzone we współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw, z którym Areszt Śledczy współdziała od kilkunastu lat kierując do pracy osadzonych oraz angażując się w przedsięwzięcia ekologiczne. Udzielając wsparcia placówce wychowawczej prace na rzecz środowiska, wykonali skazani zatrudnieni w Nadleśnictwie Krasnystaw pod nadzorem pracowników tej instytucji oraz funkcjonariuszy AŚ w Krasnymstawie.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej