Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzony jest 8 marca i stanowi wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Kobiety w mundurze można spotkać niemal na wszystkich stanowiskach Służby Więziennej.

Straż Więzienna była pierwszą formacją mundurową w Polsce, która oficjalnie przyjęła kobiety w swoje szeregi. Już w Dekrecie Rady Ministrów o tymczasowych przepisach więziennych z 1919 roku, w artykule 3 jest mowa o „dozorcach i dozorczyniach”, a rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 listopada 1935 r. o umundurowaniu i uzbrojeniu Straży Więziennej uwzględniało specjalne umundurowanie dla kobiet funkcjonariuszy. Inne formacje mundurowe dały możliwość służby kobietom dopiero kilka lat później. Kobiety w naszych jednostkach penitencjarnych pracują praktycznie we wszystkich działach - penitencjarnym, ewidencji, finansowym, ochrony, służby zdrowia oraz na różnych stanowiskach administracyjnych. Często w bezpośrednim kontakcie z osadzonymi. Pełnią funkcje kierownicze, są wychowawcami, nie tylko żeńskiej części skazanych. Świetnie radzą sobie ze skazanymi mężczyznami.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie aktualnie służbę pełni 14 kobiet, a na stanowiska cywilnych zatrudnionych jest 7 kobiet.

Z okazji Dnia Kobiet składamy Wszystkim Kobietom najserdeczniejsze życzenia zdrowia, uśmiechu, pomyślności oraz samych pięknych dni w życiu. Dziękujemy Wam za profesjonalizm i poświęcenie w pracy zawodowej, a także za to, że wraz z sobą wnosicie w mury jednostek ciepło, delikatność i serdeczność. Życzymy sukcesów w pracy i szczęścia w życiu prywatnym!

 

 

Tekst i zdjęcia: chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej