Osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie uczestniczyli w spotkaniu z Kierownikiem Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu.

Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu powstało w roku 2004 jako oddział Państwowego Muzeum na Majdanku w Lublinie. Do jego głównych zadań należy dokumentowanie i upamiętnienie ofiar niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu czyli około 450 tys. Żydów z Polski i innych państw Europy, których zgładzono w tym miejscu w latach 1942–1943. Pierwszy transport do obozu zagłady w Bełżcu przybył 17 marca 1942 r. Ta data to także początek „Aktion Reinhardt”, operacji mającej na celu deportację, zagładę i grabież mienia Żydów z Generalnego Gubernatorstwa. Obóz w Bełżcu powstał jako pierwszy spośród trzech tego typu ośrodków. To m.in. tutaj naziści testowali różne metody masowego zabijania, zastostowane później w Treblince i Sobiborze.

 

Listopad miesiącem pamięci o Operacji Erntefest

80 lat temu, w dniach 3 i 4 listopada 1943 r., Niemcy przeprowadzili w obozie koncentracyjnym na Majdanku i obozach pracy przymusowej w Trawnikach i Poniatowej największą w historii II wojny światowej masową egzekucję. Dokonana pod kryptonimem „Erntefest” masakra około 42 tysięcy żydowskich dzieci, kobiet i mężczyzn była ostatnim aktem eksterminacji Żydów w Generalnym Gubernatorstwie – operacji „Reinhardt”, która pochłonęła blisko 2 miliony ofiar, głównie Żydów polskich, ale też deportowanych z wielu państw europejskich.


Edukacja historyczna

W trakcie spotkania na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie z Kierownikiem Muzeum i Miejsca Pamięci w Bełżcu skazani mieli okazję poznać trudną historię lubelszczyzny w trakcie okupacji niemieckiej. Uczestnicy mogli pogłębić wiedzę i świadomość na temat Holokaustu poznając historyczny kontekst zagłady, zakres, skalę oraz przyczyny i okoliczności. Był to czas na zastanowienie się nad najważniejszymi wartościami w życiu, a przede wszystkim nad najwyższą wartością - życia ludzkiego. W ramach poszerzania wiedzy w nadchodzących dniach osadzeni w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie będą mogli w oddziałach mieszkalnych zapoznać się z wystawą pt.: " Res non humana- rzecz nieludzka", okupacja niemiecka Zamojszczyzny 1939-1944. Właścicielem wystawy jest Muzeum i Miejsce Pamięci w Bełżcu- Niemiecki nazistowski obóz zagłady (1942-1943) oddział Państwowego Muzeum na Majdanku z siedzibą w Lublinie.
 

Opracowanie: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej