1 marca 2024 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki penitencjarnej promowali Służbę Więzienną na turnieju strzeleckim.

Turniej strzeleckiI Turniej Szkół Podstawowych w Strzelectwie Wirtualnym o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Siennicy Różanej był kolejną świetną okazją do zaprezentowania zgromadzonej młodzieży, jej opiekunom, a także kadrze nauczycielskiej Naszej formacji - Służby Więziennej. Stanowisko promocyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem. Odwiedzający nas goście, również noszący już mundur, lecz innej formacji pytali o zawód funkcjonariusza Służby Więziennej, a także o zasady rekrutacji. Zainteresowani otrzymali szczegółowe informacje o specyfice pełnienia służby, zasadach naboru oraz profitach płynących z wstąpienia w Nasze szeregi. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zaprezentowali broń i środki ochrony jakie mają do dyspozycji w trakcie codziennej służby oraz psa służbowego.

Zespół funkcjonariuszy z krasnostawskiej jednostki penitencjarnej przekazywał także informacje o zasadach rekrutacji i edukacji w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości, a zainteresowanym rozdawano ulotki promocyjne.

Na uwiecznienie turnieju ppłk Marcin Czerw – Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, jako gość honorowy wydarzenia wręczał dyplomy uczestnikom sportowego przedsięwzięcia.

Służba Więzienna, a społeczeństwoSpotkania takie są okazją dla funkcjonariuszy Służby Więziennej do przybliżenia społeczeństwu charakteru służby i zadań stawianych przed Naszą formacją, która na co dzień, z racji swojej specyfiki, jest niewidoczna za murami więzienia. Są również bezcenną nauką i wymianą doświadczeń z innymi służbami mundurowymi, czy organizacjami proobronnymi często goszczącymi na tego typu inicjatywach.

GALERIA ZDJĘĆ

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej