„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła.” - Wisława Szymborska.

Akcja Narodowe Czytanie w Polsce

Narodowe Czytanie to polska akcja społeczna propagująca czytelnictwo oraz bogactwo polskiej literatury, w której obszerne fragmenty dzieł odczytywane są publicznie, również w środkach masowego przekazu. Akcja Narodowe Czytanie organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. W ramach akcji przeczytano już takie dzieła jak, "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza, "Trylogia" Henryka Sienkiewicza, "Lalka" Bolesława Prusa, "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza, a także "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. W tegorocznej edycji Narodowego Czytania – wybraną lekturą było "Nad Niemnem" Elizy Orzeszkowej.

W Areszcie Śledczym w Krasnymstawie też czytaliśmy Ballady i Romanse

Funkcjonariusze i osadzeni Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, w roku bieżącym po raz kolejny włączyli się aktywnie w Akcję Narodowe Czytanie. Dnia 9 września, w świetlicach oraz poprzez radiowęzeł odczytali fragmenty wybranego dzieła. Osadzeni chętnie korzystają z biblioteki umiejscowionej na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, której księgozbiór liczy ok. 4 tys. woluminów i jest stale wzbogacany. Sięgając po książki skazani, aktywnie spędzają wolny czas i mądrze walczą z ”więzienną nudą”. Dla sporej liczby więźniów kontakt z biblioteką nie jest czymś codziennym. Odbywanie kary przypomina wielu osobom jak ważną rolę w życiu człowieka może zajmować literatura. Funkcjonariusze w swych oddziaływaniach korzystają z wychowawczej roli czytelnictwa.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej