W dniu 25.01.2024 r. Dyrektor Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk Marcin Czerw przekazał na rzecz krasnostawskiego Sztabu WOŚP rękodzieła wykonane przez osadzonych, które zostaną przekazane na licytację 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dla osób odbywających karę pozbawienia wolności udział w akcjach charytatywnych na rzecz innych pozwala na ukształtowanie postaw prospołecznych, wzmacnia poczucie wartości oraz nadaje sens życiu. W resocjalizacji ważnym elementem jest umożliwienie skazanym doświadczania drugiego człowieka. Działania pomocowe na rzecz innych stanowią okazję do budzenia autorefleksji, nadawania życiu wartości oraz wzbudzania empatii i uwrażliwianie na potrzeby innych osób.

Małe gesty mają wielką moc i stanowią nieocenioną wartość dla każdego człowieka.

opracowanie: Zespół Prasowy Aresztu Śledczego w Krasntmstawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej