W dniu 31 marca 2023 r. Areszt Śledczy w Krasnymstawie odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne

 

W trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Zaprezentowali młodzieży jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Realizacja Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości

 

Funkcjonariusze w trakcie spotkania z uczniami również o edukacji prawnej, kształtowaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych oraz przybliżaniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Celem udziału w spotkaniu było przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich poprzez oddziaływania profilaktyczne.

 

Realizacja ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu”

Wizyta młodzieży odbyła się w ramach ogólnopolskiego programu edukacyjnego „W Służbie Prawu” w zakresie prewencji przestępstw wśród młodzieży realizowanego przez Służbę Więzienną. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie przybliżyli młodzieży zagadnienia związane z prawem karnym, potrzebą przestrzegania norm społecznych oraz przekazali informacje na temat polskiego systemu więziennictwa. Uczniowie zostali zapoznani z misją Służby Więziennej oraz jej zadaniami.

Tekst i zdjęcia: chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej