W dniu 14 kwietnia 2023 roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Jana Króla w Nieliszu, aby realizować program Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

Działania podjęte w ramach prewencji przestępstw

Funkcjonariusze uswiadomili młodzieży czym jest prawo oraz przestępczość, a także jakie konsekwencje niesie za sobą nie przestrzeganie obowiązujących przepisów. Omówili zagadnienia związane z przestepczością nieletnich. Poruszyli w sposób szczególny temat przemocy w sieci, który w obecnym czasie stanowi poważny problem wśród młodych ludzi.

Przeprowadzone zajęcia to dla większości uczniów pierwsza okazja do poznania formacji jaką jest Służba Więzienna. Funkcjonariusze zapoznali młodzież ze specyfiką pracy Służby Więziennej oraz przybliżyli temat więziennictwa w Polsce. W trakcie spotkania uświadomili młodzieży jakie straty może ponieść człowiek popełniając przestepstwo oraz na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej. Ostatnim elementem zajęć było omówienie zasad stosowania i pokaz środków ochrony osobistej fukcjonariuszy oraz wybranych środków przymusu bezpośredniego.

Idea programu

„W Służbie Prawu” to nieodpłatny program edukacyjny, do którego może przystąpić każda szkoła przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Głównym celem programu jest realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej mającej na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

Tekst i zdjęcia: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej