W dniu 5 grudnia 2023 roku, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie udali się z wizytą do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II- Papieża w Orłowie Drewnianym oraz do Szkoły Podstawowej w Wirkowicach, aby realizować program Służby Więziennej związany z prewencją przestępstw wśród młodzieży "W SŁUŻBIE PRAWU".

W Służbie Prawu” to nieodpłatny program edukacyjny, do którego może przystąpić każda szkoła przesyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy. Głównym celem programu jest realizacja zadań z zakresu edukacji prawnej mającej na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży.

 

Funkcjonariusze omówili zagadnienia związane z przestępczością nieletnich. Uświadomili młodym ludziom czym jest prawo i po co zostało stworzone oraz jakie konsekwencje niesie za sobą nie przestrzeganie obowiązujących przepisów. Prowadzacy zwrócili szczególną uwagę na przestępstwa związane z agresją i przemocą, również w internecie. Obecnie jest to poważny problem obserwowany w relacjach młodych ludzi.

 

Przeprowadzone zajęcia to dla większości uczniów pierwsza okazja do poznania formacji jaką jest Służba Więzienna. Funkcjonariusze zapoznali młodzież ze specyfiką pracy służby więziennej oraz przybliżyli temat więziennictwa w Polsce. W trakcie spotkania uświadomili młodzieży jakie straty może ponieść człowiek popełniając przestepstwo oraz na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w jednostce penitencjarnej. Uczestnicy mieli okazję poznać specyfikę szkolenia i działania psa służbowego. Ostatnim elementem zajęć było omówienie zasad stosowania i pokaz środków ochrony osobistej fukcjonariuszy oraz wybranych środków przymusu bezpośredniego.

 

Tekst i zdjęcia: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej