Z dniem 3 sierpnia 2023 roku Dyrektor Generalny Służby Więziennej generał inspektor Jacek Kitliński powołał na stanowisko Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk. Marcina Czerwa. Wręczenia aktu powołania na stanowisko dokonał ppłk Piotr Burak Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie.

Ppłk Marcin Czerw został przyjęty do służby 1 czerwca 2002 roku w Zakładzie Karnym w Hrubieszowie gdzie zajmował stanowiska: młodszego wychowawcy, wychowawcy i starszego wychowawcy działu penitencjarnego. Od 15 września 2017 r. pełnił służbę w dziale penitencjarnym na stanowisku zastępcy kierownika działu. Od 19 października 2021 r. zajmował stanowisko specjalisty w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Lublinie. Od 1 marca 2022 roku pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie. Od 17 lutego 2023 r. pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Zakładu Karnego w Hrubieszowie. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2004 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu administracji.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej