Powołanie Zastępcy Dyrektora w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie

Z dniem 13 września 2023 r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie ppłk Piotr Burak na wniosek Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie ppłk. Marcina Czerwa powołał mjr. Mariusza Lisowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie.

 
Mjr Mariusz Lisowski pełni służbę od 2005 r. Karierę zawodową w szeregach Służby Więziennej rozpoczął w Zakładzie Karnym w Zamościu, jako młodszy wychowawca działu penitencjarnego. Od 1 grudnia 2007 r. pełnił służbę w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie, gdzie zdobywał wiedzę i doświadczenie kontynuując służbę w dziale penitencjarnym, a od 1 lipca 2018 roku zarządzając nim jako kierownik. Szkołę Oficerską Służby Więziennej ukończył w 2009 r. Legitymuje się wykształceniem wyższym magisterskim z zakresu pedagogiki specjalnej. Ukończył także studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej