Areszt Śledczy w Krasnymstawie kontynuuje realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU”.

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze krasnostawskiej jednostki penitencjarnej 15 maja 2023 r. odwiedzili Szkołę Podstawową im. Papieża Jana Pawła II w Orłowie Drewnianym.

Prewencja przestępstw

Na spotkaniu poruszono tematykę przestępstw wśród dzieci i młodzieży. Uświadomiono uczniom czym jest prawo i przestępczość, a także jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących norm prawnych. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może negatywnie wpłynąć na ich życie w przyszłości, zarówno w sferze prywatnej, jak i na gruncie społecznym czy zawodowym.

Przeprowadzone zajęcia były także okazją do bliższego poznania formacji jaką jest Służba Więzienna. Funkcjonariusze zapoznali młodzież ze specyfiką pracy Służby Więziennej oraz przybliżyli temat systemu penitencjarnego naszego państwa. W trakcie spotkania uświadomiono młodzieży jakie straty wiążą się z popełnianiem przestępstw oraz na czym polega odbywanie kary pozbawienia wolności w zakładach karnych. Ostatnim elementem zajęć było omówienie zasad stosowania i pokaz środków ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz wybranych środków przymusu bezpośredniego.

Cel programu

W Służbie Prawu” to nieodpłatny program edukacyjny, do którego może przystąpić każda szkoła przesyłając drogą elektroniczną wypełniony formularz zgłoszeniowy. Jego realizacja ma na celu podniesienie poziomu świadomości prawnej oraz przeciwdziałanie przestępczości wśród młodzieży poprzez edukację.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                        mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej