27 października 2023 roku grupa studentów należących do Studenckiego Koła Naukowego Geografii Wojskowej i Zarządzania Kryzysowego „Kryzysowcy” funkcjonującego na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie–Skłodowskiej w Lublinie wraz z opiekunem, odwiedziła krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Nauka, także w praktyce...

Celem wizyty studentów w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie było ich zapoznanie z ogólnymi zasadami funkcjonowania w systemie bezpieczeństwa państwa podstawowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz specyfiką wykonywania zawodu Funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania funkcjonariusze krasnostawskiego aresztu przybliżyli młodzieży: historię, przeznaczenie, strukturę oraz specyfikę służby w poszczególnych działach jednostki. Z uwagi, że główne zainteresowania studentów z Koła Naukowego skupiają się wokół między innymi funkcjonowania systemów zarządzania kryzysowego, na spotkanie zaproszono Stanisława Mazurka - udzielającego się w wielu instytucjach terenu powiatu krasnostawskiego - specjalistę z zakresu obronności.

Studenci mieli również okazję zwiedzić nowo wybudowany pawilon mieszkalny, w murach którego wyznaczeni funkcjonariusze, na czele z mjr. Mariuszem Lisowskim – zastępcą Dyrektora Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zobrazowali studentom, na czym polega codzienna praca z osobami pozbawionymi wolności na poszczególnych stanowiskach służbowych. Z zainteresowaniem oglądano cele mieszkalne, celę zabezpieczającą, ale i także pomieszczenia, w których służbę pełnić będą funkcjonariusze, tj. dyżurki oddziałowych, czy pokoje wychowawców i psychologów. Oglądane z perspektywy funkcjonariusza nadzorującego spacery -place spacerowe były ostatnim odwiedzonym podczas wizyty miejscem. Młodzież miała możliwość poznania realnych warunków pełnienia służby, a także odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych.

Zostań funkcjonariuszem Służby Więziennej

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty oraz rozdali ulotki reklamujące nabór do służby. Młodzież została poinformowana o kryteriach naboru do służby oraz korzyściach i przywilejach, jakie wynikają ze służby w naszej formacji. Na spotkaniu przedstawiono także możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

Odbyta lekcja z pewnością posłuży do podjęcia świadomych decyzji dotyczących wstąpienia do służby w naszej formacji.

 

Opracowanie: mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej