17 września 2023 r. - 84. rocznica agresji sowieckiej na Polskę.

Wrzesień 1939 r.

17 września 1939 r. około godziny czwartej nad ranem Związek Sowiecki zbrojnie zaatakował Polskę. W ten sposób Stalin wywiązał się z sierpniowego, tajnego porozumienia z Hitlerem (pakt Ribbentrop-Mołotow), które przewidywało wspólną agresję na Rzeczpospolitą, zajęcie i podział jej terytorium oraz faktyczną likwidację państwa polskiego. III Rzesza i ZSRS na przestrzeni nieco ponad 2 tygodni zapoczątkowały w ten sposób wybuch II wojny światowej. Polacy poddani byli licznym represjom. Tracili mienie, wolność i życie. Jeńcy wojenni trafiali m.in. do sowieckich obozów. Przedstawiciele elit: żołnierze, policjanci, urzędnicy, padli ofiarą zaplanowanej serii zbrodni, której symbolem stał się Katyń.


Lekcja historii w Areszcie Śledczym w Krasnymstawie.

W dniu 14 września 2023 r. osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie mieli okazję poznać historię kampanii wrześniowej w trakcie wykładu prowadzonego dla nich przez pracownika Mureum Regionalnego w Krasnymstawe, historyka Pana Artura Capałę. Spotkanie umożliwiło skazanym poznanie historii tamtych dni oraz uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Wykład miał również na celu kształtowanie u osób odbywających karę pozbawienia wolności społecznie pożądanych postaw, przede wszystkim patriotycznych, co jest jednym z zadań realizowanych przez Służbę Więzienną.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej