Dnia 4 kwietnia 2024 r. na terenie Aresztu Śledczego w Krasnymstawie zorganizowano spotkanie z maturzystami i kadrą pedagogiczną I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie.

Edukacja młodzieży i działania prewencyjne

Uczniowie IV klasy LO zostali zapoznani z zadaniami Służby Więziennej oraz specyfiką systemu penitencjarnego w Polsce. Brali udział w prezentacji środków przymusu bezpośredniego, broni palnej i środków ochrony osobistej. Uczestnicy mieli okazję poznać warunki odbywania kary w trakcie spaceru po terenie jednostki. Jednym z celów spotkania z młodzieżą była prewencja przestępstw. Funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie omówili zagadnienia związane z prawem karnym i potrzebą przestrzegania norm społecznych. Uczniowie uzyskali odpowiedzi na pytania dotyczące funkcjonowania jednostki oraz wykonania kary pozbawienia wolności.

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii Rekrutacyjnej w trakcie spotkania funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Zaprezentowali młodzieży jak wygląda codzienna praca funkcjonariuszy Służby Więziennej, przedstawiając przy tym możliwości rozwoju zawodowego, jakie daje wstąpienie do służby w Służbie Więziennej.

Podczas rozmów z uczniami dało się zauważyć, że temat funkcjonowania jednostek penitencjarnych oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności jest dla nich interesujący, a odbyta lekcja z pewnością posłuży im do podjęcia świadomych decyzji dotyczących wstąpienia do służby w naszej formacji.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

                       mł. chor. Adam Kłys

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej