Działania skazanych na rzecz ochrony środowiska i edukacji przyrodniczej.

21 marca to Międzynarodowy Dzień Lasów ustanowiony w 2012 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych i obchodzony na całym świecie. Celem tego święta jest uświadomienie ludziom znaczenia lasów dla człowieka. „Lasy i innowacje. Nowe rozwiązania dla lepszego świata”- to tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Lasów. Szybki rozwój nowoczesnych technologii ma ogromne znaczenie dla utrzymania różnorodności biologicznej, ochrony ekosystemów leśnych i zmniejszenie negatywnych efektów zmiany klimatu.

W ramach współpracy z Nadleśnictwem Krasnystaw osadzeni z Aresztu Śledczego w Krasnymstawie w dniu 21 marca 2024 r. uczestniczyli w akcji sprzątania lasu Borek. Skazani z zaangażowaniem oczyszczali ze znalezionych śmieci teren leśny i ścieżkę dydaktyczną. Mieli okazję zadbać o tereny zielone w okolicy miasta Krasnystaw i spędzić aktywnie czas w otoczeniu przyrody. W trakcie przeprowadzonej akcji zdobyli również wiedzę na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii w leśnictwie, leśnej fauny i flory, miejsc chronionych oraz ścieżek przyrodniczych i dydaktycznych w Nadleśnictwie Krasnystaw. Dzień ten był okazją do promocji działań mających na celu dbanie o otaczającą nas przyrodę oraz korzystanie z zasobów leśnych do celów rekreacyjnych.

 

Opracowanie: ppor. Urszula Kowalska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej