Uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Krasnymstawie wraz z opiekunami odwiedzili krasnostawską jednostkę penitencjarną.

Specyfika Służby Więziennej

Podczas wizyt w krasnostawskiej jednostce penitencjarnej uczniowie zostali zapoznani z ustawowymi zadaniami realizowanymi przez Służbę Więzienną. Młodzież poinformowana została o prowadzonych w jednostce oddziaływaniach penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób pozbawionych wolności przygotowujących ich do powrotu do życia po odbyciu kary, o tym jak ważna jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw, a także zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego. W trakcie spotkań uzyskali również informacje dotyczące zasad naboru do służby oraz możliwości podjęcia studiów w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Nietypowa lekcja wychowawcza

Funkcjonariusze m. in. działu ochrony i penitencjarnego, dzieląc się swoimi doświadczeniami, przedstawili młodzieży jak w praktyce wygląda codzienna służba funkcjonariusza Służby Więziennej. Uczniowie wraz z opiekunami zwiedzili także pola spacerowe, oraz więzienną kaplicę, a także oddziały mieszkalne dzięki czemu mieli możliwość zweryfikować swoje wyobrażenia na temat funkcjonowania Służby Więziennej. Celem wizyt było zapoznanie młodzieży ze specyfiką Służby Więziennej, przedstawienie zasad funkcjonowania więzienia oraz profilaktyka dotycząca skutków złych zachowań, nieprzystosowania społecznego i działań powszechnie nieakceptowanych. Stracony czas to chyba jedna z najgorszych konsekwencji nieprzemyślanego zachowania i błędnie podjętych decyzji.

Podczas rozmów z uczniami można było zauważyć, że temat funkcjonowania więzień oraz resocjalizacji osób pozbawionych wolności jest dla nich szczególnie interesujący, a odbyte lekcje posłużą do podjęcia świadomych decyzji dotyczących wstąpienia do służby w Służbie Więziennej.

 

Realizacja Pilotażowego Programu Ministerstwa Sprawiedliwości

Funkcjonariusze w trakcie spotkań z uczniami szkoły skupili się na edukacji prawnej uczniów, kształtowaniu wśród młodzieży postaw obywatelskich i patriotycznych oraz przybliżaniu roli Służby Więziennej w systemie bezpieczeństwa państwa. Celem spotkań jest przeciwdziałanie przestępczości wśród nieletnich poprzez oddziaływania profilaktyczne. Jednym z założeń jest zwiększenie świadomości młodych ludzi w przedmiocie przestępczości i związanych z nią zagrożeń jakie ich dotyczą. Przedstawiono zalety życia zgodnego z prawem i właściwego spełniania się w rolach społecznych. Omówiono także wyzwania współczesnego patriotyzmu.

 

Tekst: chor. Bartłomiej Suryś

Zdjęcia: mjr Mariusz Lisowski, chor. Bartłomiej Suryś

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej