Areszt Śledczy w Krasnymstawie kontynuuje realizację Ogólnopolskiego programu edukacyjnego Służby Więziennej związanego z prewencją przestępstw wśród młodzieży „W SŁUŻBIE PRAWU” oraz  rozpoczyna działania w związku z programem "W SŁUŻBIE OJCZYŹNIE".

W związku z realizowanym projektem „W SŁUŻBIE PRAWU”, funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie 30 maja 2023 r. odwiedzili Szkołę Podstawową w Wirkowicach. Natomiast dnia 2 czerwca 2023 r. krasnostawską jednostkę penitencjarną odwiedziła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną z Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.

Prewencja przestępstw

W trakcie spotkań poruszono tematykę przestępstw wśród dzieci i młodzieży. Uświadomiono uczniom czym jest prawo i przestępczość, a także jakie konsekwencje niesie za sobą nieprzestrzeganie powszechnie obowiązujących norm prawnych. Zajęcia uświadomiły młodzieży, że łamanie prawa może negatywnie wpłynąć na ich życie w przyszłości, zarówno w sferze prywatnej, jak i na gruncie społecznym czy zawodowym. Uczestnicy zapoznali się ze specyfiką pracy Służby Więziennej oraz systemem penitencjarnym naszego państwa. Zorganizowano pokaz środków ochrony osobistej funkcjonariuszy oraz wybranych środków przymusu bezpośredniego. Przedstawiono warunki odbywania kary w trakcie spaceru po terenie jednostki.

Postawy obywatelskie

Jednym z zadań Służby Więziennej jest edukacja młodzieży związana z kształtowaniem postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych. Powyższe realizowane jest w ramach programu „W Służbie Ojczyźnie”. W Programie mogą wziąć udział szkoły ponadpodstawowe oraz organizacje pozarządowe, członkami których są uczniowie szkół ponadpodstawowych, w szczególności organizacje harcerskie i związki strzeleckie. Realizacja szkolenia strzeleckiego w zakresie potrzeb edukacyjnych młodzieży odbywa się z zachowaniem jego bezpiecznego przebiegu. Do szkolenia strzeleckiego wykorzystuje się broń i amunicję szkolną, repliki broni strzeleckiej, trenażery strzeleckie oraz broń pneumatyczną.

Realizacja Strategii Rekrutacyjnej w Służbie Więziennej - działania promocyjne

Realizując założenia Ogólnopolskiej Strategii w trakcie spotkania z uczniami szkoły średniej funkcjonariusze Aresztu Śledczego w Krasnymstawie, prezentowali plakaty i ulotki reklamujące nabór do służby. Zaprezentowali młodzieży jak wygląda codzienna praca funkcjonariusza Służby Więziennej. Podczas spotkania na terenie jednostki przedstawiono również możliwości edukacyjne i zawodowe, które można nabyć wybierając naukę w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości.

GALERIA

Opracowanie: Zespół prasowy Aresztu Śledczego w Krasnymstawie

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej